Víra a léčba 

Víra a léčení pokud vás tato témata zájmají tak vám doporučuji se podívat  vás zajmá 

https://acdacice.webnode.cz/


Slovo o Boží lásce mohu vyřknout do svých náruživostí. Příkladem může být obžerství. Lidé, kteří se snaží svou vnitřní prázdnotu naplnit jídlem, často marně touží po lásce. Jídlo je pro mnohé z nás její náhražkou. Ale i jedinci stižení anorexií krouží kolem tématu lásky. Pochybují, že by je někdo mohl milovat, a proto sami sebe trestají. Taková žena například touží po tom, aby byla milována, a současně ji z toho jímá úzkost. Mnohé jiné se odsuzují pro své problémy s jídlem a samy sebou opovrhují: při duchovním doprovodu se s tím setkávám stále častěji. Jde o příčinu mnoha psychických problémů. Ujistit se právě v údobí, kdy sám sebou opovrhuji, že jsem milované dítě Boží, nebývá jednoduché. Blokáda sebeopovržení je příliš silná, než aby jí mohla proniknout slova lásky. Současně cítím, že jako duchovní průvodce tuto obrovskou touhu po lásce vůbec nemohu (a nesmím lidsky) utišit. Kdybych se domníval, že jim mohu ukázat lásku, po které touží, neučinil bych radost ani sobě, ani jim. Vznikly by pak nešťastné zápletky. Ztotožnil bych se totiž s jedním archetypálním obrazem - s obrazem spasitele, léčitele, který uzdravuje, a tím bych oslepl pro vlastní potřebu lásky v aktivní či pasivní formě. Ty, kteří hledají radu, mohu jen obezřetně vést k Boží lásce tím, že je povzbudím, aby důvěřovali své touze po lásce a aby do ní pronesli slova ze svého křtu: "Ty jsi můj milovaný syn; ty jsi má milovaná dcera". Při duchovním doprovodu jsem zažil, že zkušenost Boží lásky ukončila jak obžerství, tak anorexii. Ovšemže ode mne vyžaduje tvrdou, namáhavou práci, mám-li prolomit staré vzory a tlaky náruživosti. Zkušenost Boží lásky ovšem musí z povrchní euforie sestoupit do nížin náruživých struktur. Jen pak je tato choroba trvale vyléčena - jinak zůstane při pouhém blouznění o lásce, která však nedosáhne až do psychické reality, a tudíž ji ani nemůže vyléčit.